• Home |
  • Historia katalizatorów

Historia katalizatorów

Poznaj historię katalizatorów

Zanim pojawiły się dzisiejsze katalizatory, działanie to odbywało się za pomocą specjalnych urządzeń. Były to techniczne środki służące obniżaniu zawartości zanieczyszczeń w spalinach pojazdów. Ich działanie regulowały w pewnym zakresie przepisy prawa, jednoznacznie wskazując, jaki poziom zanieczyszczeń jest dopuszczalny, a jaki absolutnie nie może mieć miejsca. Urządzenia te powodowały obniżenie elementów i substancji toksycznych wydalanych w gazach spalinowych. Jednym ze sposobów na działanie tych urządzeń było dopalanie. Odbywało się ono przez utlenianie węglowodorów oraz tlenku węgla w tak zwanych reaktorach termicznych, które umieszczano bezpośrednio za zaworami wylotowymi. W latach siedemdziesiątych, urządzenia te zostały zastąpione przez katalizatory.