• Home |
  • Działanie katalizatorów

Działanie katalizatorów

W każdym silniku skład chemiczny spalin, które opuszczają komory spalania różni się znacznie od składu chemicznego tych spalin, które opuszczają rurę wydechową. Produkowane w procesie spalania tlenki azotu, węglowodory oraz tlenek węgla ulegają dodatkowej reakcji pod wpływem tlenu, który również znajduje się w spalinach. W wyniku tej reakcji otrzymujemy czysty azot, parę wodną oraz dwutlenek węgla, które nie stanowią zagrożenia ani dla człowieka ani dla środowiska. Naturalnie, nadmierne natężenie dwutlenku węgla też nie jest zdrowe. Jest natomiast znacznie mniej szkodliwe niż natężenie tlenku węgla. Proces utleniania tlenku azotu, węglowodorów oraz tlenku węgla w dużej mierze zależny jest od odpowiedniej temperatury, natomiast czas, jaki jest dostępny na przeprowadzenie tego procesu w naturalny sposób, bez wspomagania, jest bardzo krótki. Stąd też w spalinach, które pojazd wydycha znajdują się w części spalone i zneutralizowane toksyny, uwolnione jako czysty azot, dwutlenek węgla i para wodna oraz te, które nie zdążyły się spalić.

W tym momencie swoje zadanie może zacząć realizować katalizator. Jego zadanie polega na stworzeniu takich warunków, które zintensyfikują reakcje neutralizujące toksyny prowadząc w efekcie do ich całkowitego usunięcia, a przez to z rury wydechowej mogą wydostać się już spaliny oczyszczone. Zasadniczo, w katalizatorach mogą zachodzić dwa typy reakcji prowadzące do oczyszczenia uwalnianych spalin: