• Home |
  • Rola katalizatorów w kontekście środowiska

Rola katalizatorów w kontekście środowiska

  • 2023-04-11

Katalizatory samochodowe odgrywają kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia. W wyniku spalania paliwa w silniku samochodowym powstają substancje szkodliwe, takie jak tlenki azotu (NOx) i tlenki węgla (CO). Katalizatory zamontowane w układzie wydechowym samochodu przetwarzają te szkodliwe substancje na mniej toksyczne związki, takie jak azot, wodę i dwutlenek węgla.

Emisje spalin

W ostatnich latach wprowadzono nowe normy emisji spalin, które wymuszają na producentach samochodów stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii redukcji emisji. W niektórych krajach wprowadzono także strefy niskiej emisji spalin, w których pojazdy muszą spełniać ściśle określone wymagania dotyczące emisji.

Wszystko to skłania producentów samochodów do stosowania coraz bardziej zaawansowanych katalizatorów, które zapewniają lepszą redukcję emisji szkodliwych substancji. Dzięki temu można osiągnąć nie tylko wymagane normy emisji, ale także zredukować negatywny wpływ motoryzacji na środowisko.

Lepsze powietrze

Katalizatory samochodowe są zatem niezwykle ważnym elementem układu wydechowego każdego pojazdu. Dzięki nim możliwe jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji, co ma pozytywny wpływ na jakość powietrza oraz na nasze zdrowie i środowisko.

Najnowsze posty

TOP10 najdroższych katalizatorów – Aktualizacja 14.05.2024
2024-05-14
Dlaczego nie wolno pozbywać się z aut filtrów DPF?
2024-05-09
Jak ważne jest dbanie o stan układu wydechowego samochodu?
2024-04-26